Nieuws

EHBO-Maarssen-Nieuws

WIJZIGING DATUM ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op de agenda staat onze ALV gepland op 21 februari, helaas gaan wij deze verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Wij zijn overtuigd dat we op deze datum niet fysiek bij elkaar mogen zijn met zoveel mensen. Het is natuurlijk een optie om de ALV online te doen, maar daar zullen wij pas voor kiezen als het echt niet anders kan.

Helaas heeft onze voorzitter Gerry Rijsterborgh ervoor gekozen om per 1 januari 2022 geen lid meer te zijn van onze vereniging. Dit betekend dat wij op dit moment dus geen voorzitter meer hebben.

De andere bestuursleden zullen haar taken overnemen. Op de ALV kan er een nieuwe voorzitter gekozen worden. Aanmelden kan via info@ehbomaarssen.nl

Wij hopen dat iemand van jullie zich geroepen voelt om het bestuur te helpen, het liefst als voorzitter, maar ook andere taken zijn bespreekbaar. Wij zijn nu met 3 personen, dat is echt te weinig.