Reanimatie en AED

De basis is de start

In ons land worden elke week ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis plotseling getroffen door een hartstilstand. Een hartstilstand is levensbedreigend omdat de organen geen zuurstof meer krijgen. Alleen directe reanimatie door een partner, familielid, collega of toevallige getuige kan iemands leven redden. Onmiddellijke alarmering van de ambulance is echter minstens zo belangrijk. Succesvol reanimeren begint met een goede voorlichting in het herkennen van hart- en vaatproblemen. Vervolgens een snelle inzet van professionele hulpverlening en een goede en adequate reanimatie van u als hulpverlener, verbetert de kansen van het slachtoffer aanzienlijk. Als er binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en gedefibrilleerd is de kans zeer groot dat het slachtoffer de hartstilstand goed overleeft. Bijna 90% van de slachtoffers die overleven, heeft geen of nauwelijks een beschadiging wanneer binnen 6 minuten is gereanimeerd.
Bij defibrillatie wordt geprobeerd om het hart weer in een goed hartritme te brengen door middel van een krachtige stroomstoot. Dit gebeurt met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Dit is een betrouwbaar en veilig apparaat, waarmee een getrainde burger kan defibrilleren. Wanneer een omstander al heeft gereanimeerd en gedefibrilleerd voordat de ambulance ter plekke is, wordt aanzienlijke tijdwinst geboekt en kan het ambulancepersoneel de reanimatie met meer succes voortzetten. Iedere Nederlander kan thuis, op straat, op het werk en in zijn vrije tijd worden geconfronteerd met een hartstilstand. Iedere Nederlander kán hulp verlenen en daarmee levens redden!
EHBO-Maarssen-Reanimatie-en-EAD-1

De basiscursus Reanimatie leert u:

Bij voldoende aanmeldingen organiseren wij in samenwerking met de Hartstichting:

• AED BASIS cursus op 27 maart 2024 van 19:00-22:00 uur
• Reanimatie/AED Herhaling cursus op 13 maart 2024 van 20:00-22:00 uur

Inschrijven kan via de hartstichting  https://www.hartstichting.nl/reanimatie/leer-reanimeren/aanmelden-reanimatiecursus.

Inschrijven?

De Hartstichting adviseert om jaarlijks een herhalingscursus te volgen om zo de reanimatievaardigheden en kennis op peil te houden.  Na afloop van de cursus wordt uw certificaat verlengd.

Wilt u weten of uw zorgverzekeraar de opleidingskosten vergoed? https://cursusreanimatie.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/